Home Ads

18/03/2020

Kế toán điều chỉnh số liệu khi sai sót và theo kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các cơ sở kinh doanh - TS. Dương Xuân Thao


KẾ TOÁN ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU KHI SAI SÓT VÀ THEO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH

Tác giả: Tiến sĩ Dương Xuân Thao
ISBN: 978-604-79-0556-0
Nhà xuất bản tài chính
Năm xuất bản: 2014Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kúc Ku Sách

Vui từ sách. Bạn với Sách.
Comments

Contact Us

Tên

Email *

Thông báo *