Home Ads

01/08/2018

Tài chính doanh nghiệp - Ross Westerfield Jaffe

Tài chính doanh nghiệp

Corporate finance (tenth edition)

Tác giả: Ross Westerfield Jaffe
Chủ biên dịch: TS. Vũ Việt Quảng (Khoa Tài chính - Đại học Kinh tế Tp. HCM)
ISBN: 978-604-922-511-6
Nhà xuất bản Kinh tế Tp. HCM
Xuất bản năm 2017Bản Ebook Tiếng Anh: Tại đây

3 nhận xét:

Kúc Ku Sách

Vui từ sách. Bạn với Sách.
Comments

Contact Us

Tên

Email *

Thông báo *