Home Ads

17/05/2018

Tư duy pháp lý của Luật sư - Luật sư Nguyễn Ngọc Bích

TƯ DUY PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ
Nhìn thật rộng và đánh tập trung

Tác giả: Luật sư Nguyễn Ngọc Bích
ISBN: 978-604-1-10143-2
Nhà xuất bản Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kúc Ku Sách

Vui từ sách. Bạn với Sách.
Comments

Contact Us

Tên

Email *

Thông báo *