Home Ads

26/04/2018

Người thông minh không làm việc một mình - Rodd Wagner & Gale Muller, Ph.D.

Người thông minh không làm việc một mình 

(How to make the most of your partnerships at work and in life)

Tác giả: Rodd Wagner & Gale Muller, Ph.D.
Biên dịch: Phương Thảo - Song Thu
ISBN: 978-604-58-2145-9
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất bản: Năm 2009
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kúc Ku Sách

Vui từ sách. Bạn với Sách.
Comments

Contact Us

Tên

Email *

Thông báo *