Home Ads

28/04/2018

Khoa học Lôgíc - G.W.F.Hegel

BÁCH KHOA THƯ CÁC KHOA HỌC TRIẾT HỌC I - KHOA HỌC LÔGÍC
(LOGIK DER ENZYKCLOPÄDIE)

Tác giả: G.W.F.Hegel
Dịch và chú giải: Bùi Văn Nam Sơn
ISBN: 978-604-943-225-5
Nhà xuất bản Tri thức | Công ty Sách Thời Đại | PACE Institute of Directors
Năm xuất bản:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kúc Ku Sách

Vui từ sách. Bạn với Sách.
Comments

Contact Us

Tên

Email *

Thông báo *