Chào mừng đến với Kúc Ku Sách!

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt.
A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.


Khuyết danh

Home Ads

Kúc Ku Sách

Vui từ sách. Bạn với Sách.
Comments

Contact Us

Tên

Email *

Thông báo *